Home / Ştiri / Legislatie / Românii din diaspora, scutiți de plata CAS pentru veniturile din chirii
Sursa: Economica.net

Românii din diaspora, scutiți de plata CAS pentru veniturile din chirii

În Monitorul Oficial de marţi a fost publicat ordinul ANAF privind scutirea la plata contribuţiei de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, atunci când contribuabilul este asigurat social într-un alt stat membru UE sau cu care România are semnat un acord de recunoaştere a asigurărilor sociale, informează HotNews.ro. Cu această ocazie, a apărut şi un nou formular fiscal, Formularul 602 – “Declaraţie pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor”.

Potrivit documentului ANAF, veniturile din cedarea folosinţei bunurilor sunt supuse contribuţiei individuale de sănătate în procent de 5,5%, conform procedurii prevăzute de art. 296^21 alin. (1) lit. I) din Codul fiscal. Practic, din venitul brut contractat, se scade o cotă de cheltuieli forfetare de 25% în anul 2015, la care se datorează contribuţia la sănătate, fără că aceasta să depăşească un plafon superior de 5 ori salariul mediu brut pe economie. Începând cu 01 ianuarie 2016, cota de cheltuieli forfetare pentru aceste categorii de venituri, este de 40%.

Regulamentele comunitare stabilesc dreptul unei persoane fizice de a se asigura social într-un stat, fapt pentru care dacă aceeaşi persoană fizică realizează venituri dintr-un alt stat, în acest celălalt stat nu i se mai poate solicită plata unor asigurări sociale. Această situaţie este clarificată şi prin dispoziţiile Deciziei Comisiei Centrale Fiscale nr. 2/2015, ale cărei proceduri de aplicare sunt adoptate prin prezentul act normativ.

În acest sens, persoanele fizice indiferent de cetăţenie, de domiciliul stabil sau reşedinţă, ce deţin o asigurare socială de sănătate încheiată pe teritoriul unui alt stat membru, în spaţiul economic European, în Elveţia sau în alte state cu care România are un acord bilateral, nu sunt obligate în România la plata contribuţiei de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor.

Nu sunt obligate la plata contribuţiei de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor nici persoanele fizice provenind din state cu care România nu are acorduri de recunoaştere a asigurărilor sociale, când acestea nu au dreptul de şedere temporară mai mare de 90 de zile.
În vederea scutirii la plata a contribuţiei de sănătate, persoanele fizice interesate depun la organul fiscal competent direct sau prin împuternicit, “Declaraţia pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate” – formular 602.

Această declaraţie se depune la ANAF însoţită de documentele justificative de încadrare în situaţiile ce atestă scutirea:
a) document portabil A1;
b) TR/R1 – formular privind legislaţia aplicabilă;
c) PM/RO101 – certificat privind legislaţia aplicabilă:
d) MD/RO101 – certificat privind legislaţia aplicabilă etc.

Data pentru depunerea acestor documente este la latitudinea contribuabilului, legiuitorul stabilind următoarea procedură:
– pentru contribuabilii care solicită exceptarea de la plata contribuţiei încă de la înregistrarea iniţială a contractelor la ANAF, organul fiscal nu emite decizii de impunere privind plăţile anticipate ale contribuţiei de sănătate;
– pentru persoanele ce depun declaraţia ulterior semnării contractelor de cedare a folosinţei bunurilor, se desfiinţează total sau parţial deciziile de impunere privind plata contribuţiei de sănătate de la dată când sunt îndeplinite condiţiile pentru scutire.

Declaraţia 602 se completează în două exemplare şi se depune numai pe suport hârtie la organul fiscal.
Aceasta se transmite la registratură organului fiscal, prin poştă cu confirmare de primire, însoţită de documentele justificative.
Această procedură este aplicabilă contractelor de închiriere când impozitul se calculează de organul fiscal în baza declaraţiilor de venit ale contribuabilului.

Deocamdată este neclară situaţia procedurii aplicabile pentru contractele de arendă, când plătitorul arendei reţine impozitul şi contribuţia de sănătate prin stopaj la sursă.