Home / Ştiri / Politica / Reuniunea informală a șefilor de stat sau de guvern, 23 septembrie 2015. Ce măsuri au fost stabilite.
https://www.youtube.com/watch?v=1EpDOZzOJhU

Reuniunea informală a șefilor de stat sau de guvern, 23 septembrie 2015. Ce măsuri au fost stabilite.

Președintele Consiliului European, Donald Tusk,  a convocat o reuniune extraordinară cu caracter informal a șefilor de stat sau de guvern, miercuri, 23 septembrie, ora 18.00, pentru a discuta o abordare generală a crizei refugiaților și necesitatea instituirii unei politici europeane credibile în domeniul migrației.

În scrisoarea de invitaţie, acesta a făcut un apel liderilor UE să facă donaţii în favoarea Programului Alimentar Mondial pentru a susţine alimentar  cele 11 milioane de persoane din Siria și din regiune: ” Există, totuși, o chestiune care nu suportă întârziere. Programul Alimentar Mondial are nevoie de bani pentru a furniza alimente celor 11 milioane de persoane din Siria și din regiune. PAM a redus deja în mod substanțial sprijinul alimentar acordat refugiaților. Aș dori să adresez un apel tuturor de a nu aștepta până la reuniune și de a face donații Programului Alimentar Mondial, în coordonare cu ECHO. “  ( Scrisoare de invitație din partea președintelui Donald Tusk adresată membrilor Consiliului European).

Astfel s-au pus în dezbatere următoarele probleme: ajutorul ţărilor din prima liniecooperarea cu țările din Balcanii de Vest, cu Turcia și cu țările care se învecinează cu Siria, asistența financiară pentru Înaltul Comisar pentru Refugiați și pentru Programul Alimentar Mondial, returnarea și readmisia, eforturile diplomatice pentru rezolvarea crizei din Siria. 

Din Declaraţia  șefilor de stat sau de guvern, din 23 septembrie 2015 aflăm că se cere respectarea normelor existente  în  Regulamentul Dublin și acquis-ul Schengen. Se mai prevăd următoarele măsuri:

  • răspuns la necesitățile urgente ale refugiaților din regiune prin sprijinirea Înaltului Comisar al Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați, a Programul Alimentar Mondial și a altor agenții cu cel puțin 1 miliard EUR în plus;
  • asistență pentru Liban, Iordania, Turcia și alte țări în abordarea crizei refugiaților sirieni, inclusiv printr-o sporire substanțială a Fondului fiduciar regional al UE ca răspuns la criza siriană (“Fondul Madad”);
  • consolidarea dialogului cu Turcia la toate nivelurile, inclusiv în cadrul viitoarei vizite a președintelui Turciei (5 octombrie), pentru a consolida cooperarea noastră în ceea ce privește stăvilirea și gestionarea fluxurilor migratoare;
  • asistență pentru țările din Balcanii de Vest în administrarea fluxurilor de refugiați, inclusiv prin instrumentele de preaderare, precum și asigurarea unei pregătiri rapide și solide a conferinței privind ruta prin Balcanii de Vest (8 octombrie);
  • sporirea finanțării Fondului fiduciar de urgență pentru stabilitate și pentru abordarea cauzelor profunde ale migrației neregulamentare și ale strămutărilor de persoane în Africa prin contribuții suplimentare din partea statelor membre, precum și asigurarea unei pregătiri optime a summitului de la Valletta (11-12 noiembrie) pentru a se înregistra maximum de progrese;
  • abordarea situației dramatice de la frontierele noastre externe și consolidarea controalelor la aceste frontiere, inclusiv prin resurse suplimentare pentru Frontex, EASO și Europol și cu personal și echipamente din statele membre;
  • îndeplinirea solicitărilor statelor membre din prima linie de acordare de asistență din partea instituțiilor, agențiilor și altor state membre pentru asigurarea identificării, înregistrării și amprentării migranților (puncte de acces – hotspots) și, în același timp, asigurarea transferului și returnărilor, cel mai târziu până în noiembrie 2015;
  • îmbunătățirea finanțării Fondului de urgență pentru azil, integrare și migrație și a Fondului pentru securitate internă-Frontiere.( Reuniunea informală a șefilor de stat sau de guvern, 23 septembrie 2015 – Declarație)

În acelaşi timp, membrii statelor şi guvernelor menţionează în declaraţie că este necesar ca agenţiile şi statele membre să accelereze eforturile privind toate aspectele crizei migraţiei. Comisia urmând să prezente propuneri în legătură cu strângerea bugetului UE, iar statele membre vor face contribuţiile necesare adaptate la propunerile respective.

“Cerem instituțiilor UE și guvernelor noastre să întreprindă cu rapiditate acțiunile prioritare propuse de Comisie”. (Reuniunea informală a șefilor de stat sau de guvern, 23 septembrie 2015 – Declarație).

 

mai multe: http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2015/09/23/

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2015/09/23-statement-informal-meeting/

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2015/09/18-tusk-invitation-letter-informal-european-council/

 

Anna Ciorba