Home / Cultură / 1 Decembrie – Ziua Națională a României ! Poezia ,,Limba noastră” !

1 Decembrie – Ziua Națională a României ! Poezia ,,Limba noastră” !

Poezia Limba noastră este, din 22 iulie 1995, Imnul de Stat al Republicii Moldova, bazat pe poemul de 12 strofe, scris cu prilejul «Congresului gubernial al învăţătorilor din 10-13 aprilie 1917» de preotul-poet Alexei Mateevici (născut pe 27 martie 1888 și decedat pe 24 august 1917, la doar 29 de ani !). Numai strofele 1, 2, 5, 9 și 12 sunt cântate în Imn.

1 Decembrie – Ziua Națională a României !  Poezia ,,Limba noastră" !

Limba noastră-i o comoară
În adâncuri înfundată
Un șirag de piatră rară
Pe moșie revărsată.

Limba noastră-i foc ce arde
Într-un neam, ce fără veste
S-a trezit din somn de moarte
Ca viteazul din poveste.

Limba noastră-i numai cântec,
Doina dorurilor noastre,
Roi de fulgere, ce spintec
Nouri negri, zări albastre.

Limba noastră-i graiul pâinii,
Când de vânt se mișcă vara;
În rostirea ei bătrânii
Cu sudori sfințit-au țara.

Limba noastră-i frunză verde,
Zbuciumul din codrii veșnici,
Nistrul lin, ce-n valuri pierde
Ai luceferilor sfeșnici.

Limba noastră-i vechi izvoade.
Povestiri din alte vremuri;
Și citindu-le ‘nșirate, –
Te-nfiori adânc și tremuri.

Limba noastră îi aleasă
Să ridice slava-n ceruri,
Să ne spuie-n hram și-acasă
Veșnicele adevăruri.

Limba noastră-i limbă sfântă,
Limba vechilor cazanii,
Care-o plâng și care-o cântă
Pe la vatra lor țăranii.

Înviați-vă dar graiul,
Ruginit de multă vreme,
Stergeți slinul, mucegaiul
Al uitării ‘n care geme.

Strângeți piatra lucitoare
Ce din soare se aprinde –
Și-ți avea în revărsare
Un potop nou de cuvinte.

Nu veți plânge-atunci amarnic,
Că vi-i limba prea săracă,
Și-ți vedea, cât îi de darnic
Graiul țării noastre dragă.

Răsări-va o comoară
În adâncuri înfundată,
Un șirag de piatră rară
Pe moșie revărsată.